نمای لیست قدیم

کد متقاضیتاریخ تولد سالتحصیلاتوضعیت متقاضیکد مروّججنسیتکدوم نکته این درس برات جالب و کاربردی بود؟بلاک HTMLمی توانید جای متن پاسخ های صوتی خودتان را بارگذاری بفرمائیدپاسخ هاکدوم نکته این درس برات جالب و کاربردی بود؟۱) آیا پدر و مادر شما در قید حیات هستند در صورت حیات سن پدر و سن مادر و شغل پدر و مادر را بفرمایید۲) تعداد برادرها و خواهرهای شما و وضعیت تاهلشان را بفرمایید۳) از نظر مذهبی و اعتقادی پدر و مادر شما در چه جایگاهی قرار دارند؟ (خیلی قوی، قوی، متوسط، ضعیف) علت انتخاب گزینتون رو هم با مثال بیان فرمائید (مثلا متوسط است چون....)از نگاه خانواده و فامیل شما چگونه شخصی هستید؟5) از نظر اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی خانواده شما چه دیدگاه ها و دغدغه هایی دارند؟بلاک HTMLروزماهتاریخ تولد سالقدوزنوضعیت خدمت نظام وظیفهتحصیلاتآیا بیماری خاصی یا مشکلات جسمی و یا عیوب ظاهری خاصی دارید ؟ اگر هست مختصر توضیح دهید.از چه نوع افرادی احساس ناراحتی و انزجار می‌کنید؟چه زمانهایی عصبانی می شوید؟آیا دخانیات (سیگار یا قلیان) و مواد مخدر مصرف می کنید؟آخرین باری که مسافرت رفتید کی و کجا بود؟ یک خاطره شیرین یا تلخ برامون بنویسیدآیا قبلا ازدواج کرده اید؟(در صورت بله مختصر توضیح دهید)نظر خود را در مورد ازدواج با خانم هایی که قبلا ازدواج کرده اند و فرزندی ندارند و یا از همسر قبلی خود بچه دار می باشند و تمایل به ازدواج دارند بیان فرمائیددنبال چه همسری هستید؟ کامل و شفاف توصیف نمائیدبلاک HTMLمی توانید جای متن پاسخ های صوتی خودتان را بارگذاری بفرمائیدبلاک HTMLدر حال حاضر به چه کاری مشغول هستید؟ چه مدت است؟ درآمد ثابت ماهانه شما و وضعیت قرارداد، بیمه و... را بفرمائیدیک زندگی ساده را برای من ترسیم کنید خانه ساده، سفره ساده، اتومبیل ساده، مهمانی ساده و...با چه مبلغی می توان یک زندگی را بچرخانید؟ حداقل چه مبلغ درآمدی را برای شروع زندگی ضروری می دانید؟نظر شما درباره کار کردن همسرتان چیست؟در تامین منابع مالی زندگیتان چه پشتیبان های دیگری دارید ؟سابقه ای از فعالیت های کاری که تا به حال انجام داده اید را نام ببریدبلاک HTMLاگر مطلبی بوده است که در سوالات به آن اشاره نشد و دوست دارید در فرم نمایش داده شود را بنویسیدحرف مردم در زندگی شما چقدر تاثیرگذار است؟نظرتون در خصوص نحوه پوشش همسرتان در موقعیت های مختلف را بیان نمائید. (در مهمانی ها، عروسی ها و حضور در جامعه و...)ملاک خاصی برای حضور در مراسم جشن و عروسی ها دارید؟ شرح دهید.شما میان نامحرمی که جزو فامیل است با دیگر نامحرمان تفاوت قائلید؟ تا چه اندازه؟دنبال چه همسری هستید از لحاظ اعتقادی و فرهنگی با مثال توصیف نمائید (یا صوتی یا متن)بلاک HTMLمی توانید جای متن پاسخ های صوتی خودتان را بارگذاری بفرمائیدشما تا چه اندازه به مد اهمیت می دهید؟ چه زمانهایی لباس می خرید؟نظر شما درباره حکومت فعلی کشور چیست؟فکر میکنید مشکلات اصلی جامعه فعلی ما چیست؟اگر یکی از رفقایتان به منزل شما بیاید دوست دارید همسرتان با او چگونه برخورد کند؟آیا فعالیت های اجتماعی دارید؟ چه فعالیت هایی و نظرتون در خصوص فعالیت های اجتماعی همسر آیندتون را بیان فرمائیدوضعیت متقاضیتاریخ تشکیلتاریخ بروز شدهوضعیت متقاضی
کد متقاضیتاریخ تولد سالتحصیلاتوضعیت متقاضیکد مروّججنسیتکدوم نکته این درس برات جالب و کاربردی بود؟بلاک HTMLمی توانید جای متن پاسخ های صوتی خودتان را بارگذاری بفرمائیدپاسخ هاکدوم نکته این درس برات جالب و کاربردی بود؟۱) آیا پدر و مادر شما در قید حیات هستند در صورت حیات سن پدر و سن مادر و شغل پدر و مادر را بفرمایید۲) تعداد برادرها و خواهرهای شما و وضعیت تاهلشان را بفرمایید۳) از نظر مذهبی و اعتقادی پدر و مادر شما در چه جایگاهی قرار دارند؟ (خیلی قوی، قوی، متوسط، ضعیف) علت انتخاب گزینتون رو هم با مثال بیان فرمائید (مثلا متوسط است چون....)از نگاه خانواده و فامیل شما چگونه شخصی هستید؟5) از نظر اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی خانواده شما چه دیدگاه ها و دغدغه هایی دارند؟بلاک HTMLروزماهتاریخ تولد سالقدوزنوضعیت خدمت نظام وظیفهتحصیلاتآیا بیماری خاصی یا مشکلات جسمی و یا عیوب ظاهری خاصی دارید ؟ اگر هست مختصر توضیح دهید.از چه نوع افرادی احساس ناراحتی و انزجار می‌کنید؟چه زمانهایی عصبانی می شوید؟آیا دخانیات (سیگار یا قلیان) و مواد مخدر مصرف می کنید؟آخرین باری که مسافرت رفتید کی و کجا بود؟ یک خاطره شیرین یا تلخ برامون بنویسیدآیا قبلا ازدواج کرده اید؟(در صورت بله مختصر توضیح دهید)نظر خود را در مورد ازدواج با خانم هایی که قبلا ازدواج کرده اند و فرزندی ندارند و یا از همسر قبلی خود بچه دار می باشند و تمایل به ازدواج دارند بیان فرمائیددنبال چه همسری هستید؟ کامل و شفاف توصیف نمائیدبلاک HTMLمی توانید جای متن پاسخ های صوتی خودتان را بارگذاری بفرمائیدبلاک HTMLدر حال حاضر به چه کاری مشغول هستید؟ چه مدت است؟ درآمد ثابت ماهانه شما و وضعیت قرارداد، بیمه و... را بفرمائیدیک زندگی ساده را برای من ترسیم کنید خانه ساده، سفره ساده، اتومبیل ساده، مهمانی ساده و...با چه مبلغی می توان یک زندگی را بچرخانید؟ حداقل چه مبلغ درآمدی را برای شروع زندگی ضروری می دانید؟نظر شما درباره کار کردن همسرتان چیست؟در تامین منابع مالی زندگیتان چه پشتیبان های دیگری دارید ؟سابقه ای از فعالیت های کاری که تا به حال انجام داده اید را نام ببریدبلاک HTMLاگر مطلبی بوده است که در سوالات به آن اشاره نشد و دوست دارید در فرم نمایش داده شود را بنویسیدحرف مردم در زندگی شما چقدر تاثیرگذار است؟نظرتون در خصوص نحوه پوشش همسرتان در موقعیت های مختلف را بیان نمائید. (در مهمانی ها، عروسی ها و حضور در جامعه و...)ملاک خاصی برای حضور در مراسم جشن و عروسی ها دارید؟ شرح دهید.شما میان نامحرمی که جزو فامیل است با دیگر نامحرمان تفاوت قائلید؟ تا چه اندازه؟دنبال چه همسری هستید از لحاظ اعتقادی و فرهنگی با مثال توصیف نمائید (یا صوتی یا متن)بلاک HTMLمی توانید جای متن پاسخ های صوتی خودتان را بارگذاری بفرمائیدشما تا چه اندازه به مد اهمیت می دهید؟ چه زمانهایی لباس می خرید؟نظر شما درباره حکومت فعلی کشور چیست؟فکر میکنید مشکلات اصلی جامعه فعلی ما چیست؟اگر یکی از رفقایتان به منزل شما بیاید دوست دارید همسرتان با او چگونه برخورد کند؟آیا فعالیت های اجتماعی دارید؟ چه فعالیت هایی و نظرتون در خصوص فعالیت های اجتماعی همسر آیندتون را بیان فرمائیدوضعیت متقاضیتاریخ تشکیلتاریخ بروز شدهوضعیت متقاضی