مسئله بیکاری تاثیر بسزایی در ابعاد فردی و اجتماعی جامعه دارد. از جمله این اثرات می توان به بدبینی نسبت به آینده، بالارفتن درصد جرایم اجتماعی، افزایش فشار روحی روانی جوانان ، خانواده هایشان و تزلزل بنیان خانواده اشاره کرد

لذا این مرکز با دغدغه اشتغال جوانان اقدام به ارائه خدمات موثر در حوزه کسب و کار نموده است

اگر به نتیجه‌ای که میخواهی نمیرسی، یعنی چیزی وجود دارد که تو نمیدانی.

چگونه کسب و کار خود را شروع کنیم؟

چگونه حال کسب و کارمان را عالی کنیم؟

چگونه از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب کسب و کارمان برسیم؟