مسئله بیکاری تاثیر بسزایی در ابعاد فردی و اجتماعی جامعه دارد. از جمله این اثرات می توان به بدبینی نسبت به آینده، بالارفتن درصد جرایم اجتماعی، افزایش فشار روحی روانی جوانان ، خانواده هایشان و تزلزل بنیان خانواده اشاره کرد.

لذا این مرکز با دغدغه اشتغال جوانان اقدام به ارائه خدمات موثر در حوزه کسب و کار نموده است.