نمای پرونده متقاضی

نمایش 1 - 25 از 321

۴) از نگاه خانواده و فامیل شما چگونه شخصی هستید؟

خوب

خوب

روز

1

ماه

1

تاریخ تولد سال

1368

دارای کارت پایان خدمت

تحصیلات

فوق دیپلم

وزن

73

چه زمانهایی عصبانی می شوید؟

هیچی

قد

172

سوالات مربوط به اطلاعات فردی و شخصیتی

۴) از نگاه خانواده و فامیل شما چگونه شخصی هستید؟

مثبت . مهربون . کامل ترش باید از خودشون پرسیده بشه

مثبت . مهربون . کامل ترش باید از خودشون پرسیده بشه

روز

5

ماه

12

تاریخ تولد سال

1374

دارای کارت پایان خدمت

تحصیلات

کارشناسی ( لیسانس )

وزن

79

چه زمانهایی عصبانی می شوید؟

وقتی همه چی خوب پیش نمیره

قد

170

سوالات مربوط به اطلاعات فردی و شخصیتی

۴) از نگاه خانواده و فامیل شما چگونه شخصی هستید؟

باید دیگران نظر بدن

باید دیگران نظر بدن

روز

25

ماه

10

تاریخ تولد سال

1366

دارای کارت پایان خدمت

تحصیلات

فوق دیپلم

عملکرد و دیدگاه شما در خصوص واجبات دینی (نماز، روزه،خمس و... به چه صورت می باشد؟

بنده خانواده ام اراک هستن. خودم ساکن تهرانم

وزن

82

چه زمانهایی عصبانی می شوید؟

از بی منطقی .

قد

170

سوالات مربوط به اطلاعات فردی و شخصیتی

۴) از نگاه خانواده و فامیل شما چگونه شخصی هستید؟

مهربان،آرام،حساس،دلسوز،کاری،مسئولیت پذیر،منظم.

مهربان،آرام،حساس،دلسوز،کاری،مسئولیت پذیر،منظم.

روز

1

ماه

1

تاریخ تولد سال

1366

تحصیلات

کارشناسی ( لیسانس )

عملکرد و دیدگاه شما در خصوص واجبات دینی (نماز، روزه،خمس و... به چه صورت می باشد؟

شخص وابسته زیاد وبی حدمرز به خانواده،خسیس،بی حوصله عصبی پرخاشگر بی منطق شخصی که فقط حرف خودش باشد

وزن

66

چه زمانهایی عصبانی می شوید؟

زیادعصبانی نمی شوم درصورتی که فردحرف بی منطقی می زندویاطرف مقابلاشتباه خود رانمی پذیرد

قد

169

سوالات مربوط به اطلاعات فردی و شخصیتی

۴) از نگاه خانواده و فامیل شما چگونه شخصی هستید؟

آرام و کم حرف

آرام و کم حرف

روز

15

ماه

3

تاریخ تولد سال

1370

دارای کارت پایان خدمت

تحصیلات

کارشناسی ( لیسانس )

وزن

80

چه زمانهایی عصبانی می شوید؟

معمولا نمیشوم

قد

165

سوالات مربوط به اطلاعات فردی و شخصیتی

۴) از نگاه خانواده و فامیل شما چگونه شخصی هستید؟

شخصیت معمولی..اهل کار..شاد واهل تفریح

شخصیت معمولی..اهل کار..شاد واهل تفریح

روز

15

ماه

4

تاریخ تولد سال

1364

دارای کارت پایان خدمت

تحصیلات

دیپلم و پایین تر

وزن

92

چه زمانهایی عصبانی می شوید؟

در زمان شنیدن دروغ یا دیدن خیانت

قد

170

سوالات مربوط به اطلاعات فردی و شخصیتی

۴) از نگاه خانواده و فامیل شما چگونه شخصی هستید؟

رک گویی مهربان خوش صحبت

رک گویی مهربان خوش صحبت

روز

17

ماه

7

تاریخ تولد سال

1377

تحصیلات

فوق دیپلم

عملکرد و دیدگاه شما در خصوص واجبات دینی (نماز، روزه،خمس و... به چه صورت می باشد؟

ترجیحا کار او دولتی با حقوق خوب و قد متوسط

وزن

52

چه زمانهایی عصبانی می شوید؟

وقتی از کوره در می رم

قد

150

سوالات مربوط به اطلاعات فردی و شخصیتی

۴) از نگاه خانواده و فامیل شما چگونه شخصی هستید؟

جدی

جدی

روز

4

ماه

2

تاریخ تولد سال

1363

دارای کارت پایان خدمت

تحصیلات

کارشناسی ( لیسانس )

وزن

92

چه زمانهایی عصبانی می شوید؟

بی احترامی بهم بشه

قد

189

سوالات مربوط به اطلاعات فردی و شخصیتی

۴) از نگاه خانواده و فامیل شما چگونه شخصی هستید؟

مودب سر به زیر کمی ساده

مودب سر به زیر کمی ساده

روز

6

ماه

5

تاریخ تولد سال

1371

دارای کارت پایان خدمت

تحصیلات

دیپلم و پایین تر

وزن

76

چه زمانهایی عصبانی می شوید؟

شنیدن حرف غیرمنطقی

قد

172

سوالات مربوط به اطلاعات فردی و شخصیتی

۴) از نگاه خانواده و فامیل شما چگونه شخصی هستید؟

شخصی صبور و با پشتکار ، کاری ، مهربان ، تقریبا میانگرا ، راستگو و اهل کمک کردن به دیگران ، دلسوز و خیر خواه ، اصلا به دنبال تنش و حاشیه نیستم ، اقتصادی و آینده نگر ( در حال حاضر یک خانه مجزا خریداری کرده ام که هیچ گونه قسط و قرضی ندارد و یک ماشین 206 هم دارم ، دو جا کار میکنم یک شرکت مهندسی و شغل دومم مهندس ناظر ساختمان) ، از نظر مذهبی معتدل ، مودب و احترام بزرگتر ها را خیلی نگه میدارم.

شخصی صبور و با پشتکار ، کاری ، مهربان ، تقریبا میانگرا ، راستگو و اهل کمک کردن به دیگران ، دلسوز و خیر خواه ، اصلا به دنبال تنش و حاشیه نیستم ، اقتصادی و آینده نگر ( در حال حاضر یک خانه مجزا خریداری کرده ام که هیچ گونه قسط و قرضی ندارد و یک ماشین 206 هم دارم ، دو جا کار میکنم یک شرکت مهندسی و شغل دومم مهندس ناظر ساختمان) ، از نظر مذهبی معتدل ، مودب و احترام بزرگتر ها را خیلی نگه میدارم.

روز

29

ماه

10

تاریخ تولد سال

1369

دارای کارت پایان خدمت

تحصیلات

کارشناسی ( لیسانس )

عملکرد و دیدگاه شما در خصوص واجبات دینی (نماز، روزه،خمس و... به چه صورت می باشد؟

اینجانب به دنبال همسری میگردم که در صورت امکان شاغل باشد و از نظر مذهبی معتدل ، پوشش آن مانتویی و خانواده آن هم تقریبا هم سطح خانواده اینجانب که معلم هستند، باشد . در صورت امکان تعداد خواهر و برادران این شخص از سه نفر بیشتر نشود و محل زندگی آنها مناسب باشد

وزن

65

چه زمانهایی عصبانی می شوید؟

احترام متقابل حفظ نشود ، فرد بی نظم و مسئولیت پذیر نباشد

قد

174

سوالات مربوط به اطلاعات فردی و شخصیتی

۴) از نگاه خانواده و فامیل شما چگونه شخصی هستید؟

از نظر خانواده وفامیل بسیار عالی وخوشرو

از نظر خانواده وفامیل بسیار عالی وخوشرو

روز

15

ماه

8

تاریخ تولد سال

1363

دارای کارت پایان خدمت

تحصیلات

دیپلم و پایین تر

وزن

80

چه زمانهایی عصبانی می شوید؟

عصبانیت ندارم

قد

165

سوالات مربوط به اطلاعات فردی و شخصیتی

۴) از نگاه خانواده و فامیل شما چگونه شخصی هستید؟

مهربون و خوش اخلاقی گاهی به ندرت عصبانی

مهربون و خوش اخلاقی گاهی به ندرت عصبانی

روز

6

ماه

12

تاریخ تولد سال

1380

دارای کارت پایان خدمت

تحصیلات

دیپلم و پایین تر

عملکرد و دیدگاه شما در خصوص واجبات دینی (نماز، روزه،خمس و... به چه صورت می باشد؟

شخصی که به ازدواج پایبند نیست و با افراد دیگر رابطه جنسی دارد و یا معتاد به هروئین یا موادی ازین دست است را به هیچ عنوان نمی‌پذیرم و طرف مقابلم اهل شوخی باشد

وزن

72

چه زمانهایی عصبانی می شوید؟

زمانی که بقیه به من سخت بگیرند

قد

177

سوالات مربوط به اطلاعات فردی و شخصیتی

۴) از نگاه خانواده و فامیل شما چگونه شخصی هستید؟

منطقی

منطقی

روز

3

ماه

8

تاریخ تولد سال

1368

دارای کارت پایان خدمت

تحصیلات

فوق دیپلم

عملکرد و دیدگاه شما در خصوص واجبات دینی (نماز، روزه،خمس و... به چه صورت می باشد؟

ممنون بابت کانال خوب ومفیدتان

وزن

62

چه زمانهایی عصبانی می شوید؟

متوجه بشم طرف مقابلم بهم دروغ گفته

قد

170

سوالات مربوط به اطلاعات فردی و شخصیتی

۴) از نگاه خانواده و فامیل شما چگونه شخصی هستید؟

خوب همه تعریف میکنند

خوب همه تعریف میکنند

روز

1

ماه

1

تاریخ تولد سال

1368

دارای کارت پایان خدمت

تحصیلات

فوق دیپلم

وزن

73

چه زمانهایی عصبانی می شوید؟

اصلا عصبانی نمیشم

قد

172

سوالات مربوط به اطلاعات فردی و شخصیتی

۴) از نگاه خانواده و فامیل شما چگونه شخصی هستید؟

جدی

جدی

روز

1

ماه

8

تاریخ تولد سال

1368

دارای کارت پایان خدمت

تحصیلات

دیپلم و پایین تر

وزن

64

چه زمانهایی عصبانی می شوید؟

زمانی که با من کل کل شود

قد

168

سوالات مربوط به اطلاعات فردی و شخصیتی

۴) از نگاه خانواده و فامیل شما چگونه شخصی هستید؟

خوب و باخدا.

خوب و باخدا.

روز

26

ماه

7

تاریخ تولد سال

1373

دارای کارت پایان خدمت

تحصیلات

کارشناسی ( لیسانس )

عملکرد و دیدگاه شما در خصوص واجبات دینی (نماز، روزه،خمس و... به چه صورت می باشد؟

جواب دادن به بعضی سوالات برای حداقل خود من سخته. چون آدم ابعاد مختلفی داره و نظراتش ممکنه در طول زمان تغییر کنه یا الان درست تشخیص نده یا اعلام نکنه (طبق اون چیزی که هست) یا حالت های مطلوب رو نظرش تاثیر بگذارن به جای حالت های موجود.
طرف مقابل دین براش مهم باشه و انسان فهمیده ای باشه. با اخلاق باشه و خاکی
توجه به دین برام مهمه.
زیبایی موضوع مهمیه.
به شعر علاقه دارم و شعر می نویسم.

وزن

63

چه زمانهایی عصبانی می شوید؟

یه کار اشتباهی انجام بدم یا کنترل اوضاع از دستم دربره. (مخصوصا اگه مرتبط با حق الناس باشه) (البته این جواب هایی که گفتم مثل ریاضی نیست که دو دوتا بشه چهار تا. ممکنه مواقع دیگه هم عصبانی بشم

قد

184

سوالات مربوط به اطلاعات فردی و شخصیتی

۴) از نگاه خانواده و فامیل شما چگونه شخصی هستید؟

یکم زود رنج

یکم زود رنج

روز

24

ماه

12

تاریخ تولد سال

1375

دارای کارت پایان خدمت

تحصیلات

کارشناسی ( لیسانس )

عملکرد و دیدگاه شما در خصوص واجبات دینی (نماز، روزه،خمس و... به چه صورت می باشد؟

صداقت

وزن

78

چه زمانهایی عصبانی می شوید؟

هر زمانی که منطق نباشه

قد

178

سوالات مربوط به اطلاعات فردی و شخصیتی

۴) از نگاه خانواده و فامیل شما چگونه شخصی هستید؟

مهربون

مهربون

روز

30

ماه

4

تاریخ تولد سال

1364

تحصیلات

دیپلم و پایین تر

عملکرد و دیدگاه شما در خصوص واجبات دینی (نماز، روزه،خمس و... به چه صورت می باشد؟

خیلی وابسته پدر ومادر نباشد وصادق باشد راستگو باشد

وزن

71

چه زمانهایی عصبانی می شوید؟

خیلی خیلی خسته باشم

قد

161

سوالات مربوط به اطلاعات فردی و شخصیتی

۴) از نگاه خانواده و فامیل شما چگونه شخصی هستید؟

مذهبی،صبور،مسئولیت پذیر

مذهبی،صبور،مسئولیت پذیر

روز

15

ماه

5

تاریخ تولد سال

1370

تحصیلات

کارشناسی ارشد

وزن

58

چه زمانهایی عصبانی می شوید؟

در شرایطی که موضوع تکراری مورد بحث قرار بگیرد و طرف مقابل به هیچ وجه اهل مداکره نباشد

قد

163

سوالات مربوط به اطلاعات فردی و شخصیتی

۴) از نگاه خانواده و فامیل شما چگونه شخصی هستید؟

جوان متعهد

جوان متعهد

روز

8

ماه

9

تاریخ تولد سال

1369

دارای کارت پایان خدمت

تحصیلات

دیپلم و پایین تر

عملکرد و دیدگاه شما در خصوص واجبات دینی (نماز، روزه،خمس و... به چه صورت می باشد؟

هرچی خدا بخواد ..

وزن

90

چه زمانهایی عصبانی می شوید؟

بی احترام شدن. بی نظمی زندگی. و رفتارهای غیر اخلاقی و شخصیتی طرف مقابل

قد

176

سوالات مربوط به اطلاعات فردی و شخصیتی

۴) از نگاه خانواده و فامیل شما چگونه شخصی هستید؟

شخصی مهربان و باشخصیت

شخصی مهربان و باشخصیت

روز

21

ماه

11

تاریخ تولد سال

1374

دارای کارت پایان خدمت

تحصیلات

کارشناسی ارشد

وزن

74

چه زمانهایی عصبانی می شوید؟

زمانی که دروغ بشنوم

قد

175

سوالات مربوط به اطلاعات فردی و شخصیتی

۴) از نگاه خانواده و فامیل شما چگونه شخصی هستید؟

مسیولیت پذیر و متعهد و خوش اخلاق و مهربون

مسیولیت پذیر و متعهد و خوش اخلاق و مهربون

روز

31

ماه

5

تاریخ تولد سال

1364

دارای کارت پایان خدمت

تحصیلات

کارشناسی ( لیسانس )

وزن

89

چه زمانهایی عصبانی می شوید؟

فشار روم زیاد میشه

قد

172

سوالات مربوط به اطلاعات فردی و شخصیتی

۴) از نگاه خانواده و فامیل شما چگونه شخصی هستید؟

نجیب و بااراده

نجیب و بااراده

روز

18

ماه

1

تاریخ تولد سال

1363

تحصیلات

کارشناسی ( لیسانس )

عملکرد و دیدگاه شما در خصوص واجبات دینی (نماز، روزه،خمس و... به چه صورت می باشد؟

من دو مرتبه نامزد کردم، دوشیزه هستم،با مردی که همسر مرحوم یا مطلقه باشد و نهایتا ۴۰ تا ۴۵ سال داشته باشه،حاضرم ازدواج کنم به شرطی که حداکثر یه فرزند کوچک داشته باشه و متعهد و چشم پاک باشه

وزن

66

چه زمانهایی عصبانی می شوید؟

موقعی که درک نشوم

قد

160

سوالات مربوط به اطلاعات فردی و شخصیتی

۴) از نگاه خانواده و فامیل شما چگونه شخصی هستید؟

آروم

آروم

روز

28

ماه

6

تاریخ تولد سال

1376

دارای کارت پایان خدمت

تحصیلات

دیپلم و پایین تر

عملکرد و دیدگاه شما در خصوص واجبات دینی (نماز، روزه،خمس و... به چه صورت می باشد؟

نه

وزن

92

چه زمانهایی عصبانی می شوید؟

زیاد عصبانی نمیشوم

قد

185

سوالات مربوط به اطلاعات فردی و شخصیتی

۴) از نگاه خانواده و فامیل شما چگونه شخصی هستید؟

ادم برونگرا و شلوغکار شوخ طب

ادم برونگرا و شلوغکار شوخ طب

روز

1

ماه

1

تاریخ تولد سال

1364

دارای کارت پایان خدمت

تحصیلات

دیپلم و پایین تر

عملکرد و دیدگاه شما در خصوص واجبات دینی (نماز، روزه،خمس و... به چه صورت می باشد؟

خیر

وزن

85

چه زمانهایی عصبانی می شوید؟

سرم شلوغ باشه جدی میشم

قد

178

سوالات مربوط به اطلاعات فردی و شخصیتی