من کدخدا مُرادم، تمام تلاشم رو می کنم تا با کدخدامنشی ، جوون های مجرد رو به مُراد دلشون برسونم.

البته دست تنها هم که نمیشه، شما هم کمک میدین؟….

#انتقال_تجربه      #فرهنگسازی     #آموزش_واسطه_گری

ارتباط با کدخدا مراد در ایتا » @kadkhoda_morad