پیامبر دلسوز ماه رسول خدا صلی الله علیه فرمودند:

کسی که مشکلات دیگران را حل می کند، خداوند مشکلات او را حل خواهد کرد.

خیریه طلوع فرجام نیک در سال ۱۳۹۲، با مجوز رسمی از وزارت کشور

به شماره ثبت ۵۷۷ تاسیس و رسما فعالیت های خود را برای خدمت به خلق خدا و جلب رضایت خدا شروع نمود.

خیریه طلوع فرجام نیک به صورت تخصصی با دو هدف اشتغالزایی و تحکیم و تعالی خانواده مشغول به خدمتگذاری می باشد.

.