مرکز مشاوره

به مرکز مشاوره طلوع خوش آمدید

مشـاوره را کمک بـدانـیم ، نـه دخا لت
ازدواج تصمیمی برای فردا ست تو امروز برای فردا تصمیم میگیری برای این کار با کسی همراه شو که توان دیدن فردا را داشته باشد.

کمک گرفتن، فقط در بلند کردن اشیای سنگین نیست. بار بسیاری از تصمیم های زندگی به قدری سنگین هست که تو نتوانی به تنهایی بلندشان کنی .

1

1

دکتر رحیمی

عضو انجمن علمی دانشگاه

2

2

دکتر نوروزی

دکتری علوم تربیتی
کارشناس ارشد مشاوره خانواده

3

3

آقای محمدی نیکو

وکیل پایه یکم و استاد دانشگاه

5

5

آقای بوالحسنی

وکیل پایه یکم و استاد دانشگاه

4

4

خانم محمدی

کارشناس ارشد روانشناسی

6

6

آقای صفایی

کارشناس ارشد روانشناسی

هدف و چشم انداز
مرکز واسزین طلوع
فروشگاه
نگارخانه فرهنگی
مرکز آموزش

این بخش به امید خدا بزودی راه اندازی می شود

ساعات کار مشاورین:

روش های ارتباطی: ایمیل ، تلگرام ، تلفن و حضوری

تماس با ما

2 + 1 = ?