زیباسازی شهر

پروژه زیبا سازی شهر:

زیبا سازی شهر امری ضروری و پسندیده است.اما مسیر دست یابی به این مساله و به دست آوردن شیوه ها و روش هایی که با فطرت انسانی تطابق کامل داشته باشد.از اصل مساله زیبا سازی پر اهمیت تر است و کنکاشی دقیق تر و ظریف تر را خواهد طلبید.زنده کردن معماری کهن اسلامی ایرانی که حوضچه هارا در کنار باغچه ها تعبیه می کرد امری ضروری و لازم به نظر می‌رسد.

طرح بسته بندی

طرح غذاپزی

طرح بازیافت کاغذ

پروژه بازیافت کاغذ:

هدف از بازیافت کاغذ: 1 -اشتغالزایی،2-استفاده مجدد از مواد وانرژی،3-کاهش هزینه ها و ایجاد منافع اقتصادی،4-کاهش آلودگی بهداشتی،کاهش دفن زباله و عدم از بین رفتن زمین مناسب در طبیعت. بازیافت از به هدر رفتن منابع سودمند و سرمایه های ملی جلوگیری میکند.و مصرف مواد خام و مصرف انرژی را کاهش میدهد.امروزه بازیافت به عنوان یک هدف علمی در سطح و رده اول مدیریت شهری در کشورهای توسعه یافته قرار دارد.

طرح کارگاه دوزندگی

پروژه کارگاه دوزندگی:

با احداث کارگاههای دوزندگی می توان زمینه اشتغال بسیار خوبی برای حداقل 100نفر فراهم نمود.پروژه محصول تولید لباسهای یکبار مصرف بیمارستانی در حال بررسی و اقدامات اولیه صورت گرفته است.

کارگاه قالی بافی سنتی

پروژه بافندگی معاونت اقتصادی موسسه خیریه طلوع فرجام نیک:

احداث 2کارگاه قالیبافی  با اشتغالزایی مستقیم( 29)نفر،  و فراهم کردن 10 دار قالی 9 متری و 6 متری و 6متری 160 جیریا .کارگاه شماره(1 )شهرک علی ابن ابیطالب(ع ) کارگاه شماره(2 )شهرک ولیعصر.در این کارگاه ها بانوان سرپرست خانوار مشغول به کار هستند و به صورت ماهیانه حقوق دریافت می‌کنند.تمام مراحل بافت فرش ها زیر نظر افراد باتجربه بررسی و بازدید میشود.

photo_2016-06-22_15-40-45 photo_2016-06-22_15-41-01 photo_2016-06-22_15-41-06 photo_2016-06-22_15-41-13 photo_2016-06-22_15-40-36

توجه توجه
طرح ویژه اقتصادی موسسه برای کمک های خیرین عزیز در زمینه اشتغالزایی و کار آفرینی:                                           بسته های 10میلیون تومانی:اشتغالزایی در زمینه گسترش کارگاه های قالیبافی.

بسته های20میلیون تومانی:اشتغالزایی و راه اندازی کارگاه دوزندگی.

بسته(… )تومانی:اشتغالزایی…..