ورود توسط toloo

دور سوم بازدید از کارگاه ها

اطلاعیه:دور سوم بازدید از کارگاه های بافندگی فرش موسسه خیریه طلوع فرجام نیک با حضور فرماندار محترم استان مرکزی               در روز چهارشنبه مورخ1394/9/18دور سوم بازدید خیرین ازکارگاه های قالیبافی انجام شد.خیرین در ابتدا در دفتر موسسه گرد هم جمع آمدند و جناب آقای دکتر رحیمی مدیر عامل موسسه توضیحاتی راجع به فعالیت ها و اهداف […]

بازدید خیرین از کارگاه ها2

روز چهارشنبه مورخ 1394/8/13بازدید گروهی دیگر خیرین از موسسه خیریه طلوع فرجام نیک و کارگاه های با فندگی انجام شد.در این مراسم آقای رحیمی مدیر عامل موسسه توضیحاتی در زمینه فعالیت های موسسه ارائه دادند و در ادامه آقای فولادی عضو هیت مدیره و قائم مقام مدیر عامل گزارشی از بخش های فعال موسسه بازگو […]

بازدید خیرین از کارگاه های قالی بافی1

در روز پنج شنبه مورخ1394/8/7ساعت 10 صبح عده ای از خیرین موسسه جهت بازدید از فضای موسسه و کارگاه های بافندگی گرد هم جمع امدند.در ابتدای جلسه بعد از قراِئت قران اقای رحیمی مدیر عامل موسسه گزارشی از فعالیت های موسسه از اغاز کار تا کنون ارائه دادند و از خیرین در جهت راستای فعالیت […]

طرح بازیافت کاغذ

پروژه بازیافت کاغذ: هدف از بازیافت کاغذ: 1 -اشتغالزایی،2-استفاده مجدد از مواد وانرژی،3-کاهش هزینه ها و ایجاد منافع اقتصادی،4-کاهش آلودگی بهداشتی،کاهش دفن زباله و عدم از بین رفتن زمین مناسب در طبیعت. بازیافت از به هدر رفتن منابع سودمند و سرمایه های ملی جلوگیری میکند.و مصرف مواد خام و مصرف انرژی را کاهش میدهد.امروزه بازیافت […]

کارگاه قالی بافی سنتی

پروژه بافندگی معاونت اقتصادی موسسه خیریه طلوع فرجام نیک: احداث 2کارگاه قالیبافی  با اشتغالزایی مستقیم( 29)نفر،  و فراهم کردن 10 دار قالی 9 متری و 6 متری و 6متری 160 جیریا .کارگاه شماره(1 )شهرک علی ابن ابیطالب(ع ) کارگاه شماره(2 )شهرک ولیعصر.در این کارگاه ها بانوان سرپرست خانوار مشغول به کار هستند و به صورت […]