مرکز آموزش

دوره آموزشی پیش از ازدواج (اینجا کلیک فرمائید)

زندگی یاد گرفتنی است، زندگی کردن را یاد بگیریم.

1) انتخاب خوب 2)نقش محبت در انتخاب همسر 3)گفت و گوی خواستگاری 4)تصمیم خوب  5)مقدمات زیر یک سقف رفتن     6)عقل معاش

دوره آموزشی گام های موفقیت در زندگی مشترک

. کارگاه اوّل: فانوس دانایی (شناخت لازم در زندگی مشترک) . کارگاه دوم: قایق مهربانی ( بایدهای زندگی مشترک بخش 1) . کارگاه سوم: بادبان مدارا ( بایدهای زندگی مشترک بخش 2) . کارگاه چهارم: گرداب دروغ ( نبـایـدهـای زنـدگی مـشتـرک )

دوران مجردی + خواستگاری

آرشیو

دوران عقـد + مراسم ازدواج

زندگی مشترک

مرکز واسطین طلوع
سامانه اموزش مجازی
فروشگاه
نگارخانه فرهنگی
مرکز مشاوره