51

گام هجدهم: برنامه‌ریزی استفاده بهینه از عمر

زندگی فرصتی است که تنها یک بار به هر کسی داده می‌شود. این فرصت خیلی زود تمام می‌شود و تنها کسی پیروز خواهد شد که از این فرصت، نهایت استفاده را کرده باشد. یکی از اصول اساسی برای موفقیت در زندگی مشترک و استفاده‌ی بهینه از عمر، برنامه‌ریزی است. فقدان برنامه‌ریزی، یعنی صرف وقت زیاد و بازدهی کم.

برای برنامه‌ریزی موفق به نکات ذیل توجه کنید: هدف زندگی، اولویت‌بندی، پرهیز از عجله، برنامه‌ریزی واقع‌بینانه، فشرده نبودن برنامه، توجه به استراحت و نیازهای تفریحی، برنامه‌ریزی روزانه، مکتوب کردن برنامه. در پایان هم از پنج گردنه‌ی مهم برنامه‌ریزی حرف زدیم که توجه به آن، ما را در اجرای هرچه محکم‌تر برنامه یاری می‌کند، خواب، غذا، تلویزیون، نماز، روابط عمومی.

برگرفته از کتاب تا ساحل آرامش نوشته محسن عباسی ولدی