69

گام نوزدهم: ایجاد فرهنگ گفتگو

یکی از مشکلات خانواده‌های امروزی کم‌رنگ شدن فرهنگ گفتگو است؛ به گونه‌ای که به شهادت آمار، بیشتر زن و شوهرهای ایرانی روزانه حتی نیم ساعت هم با هم صحبت نمی‌کنند.

درباره‌ی چه چیزهایی گفتگو کنیم؟ درباره‌ی اختلافات، برای رفع آن، درباره‌ی اشتراکات، برای تقویت آن، درباره‌ی امور روزمره‌ی زندگی، برای بازکردن سفره‌ی دل و اطلاع از اوضاع یکدیگر، درباره‌ی مسائل دینی، برای معرفت‌اندوزی و رسیدن به نوع نگاه مشترک، درباره‌ی تربیت فرزند، برای رسیدن به وحدت رویه، درباره‌ی مسائل علمی، برای بالابردن اطلاعات، اطلاع از مسائل روز

درباره‌ی چه چیزهایی صحبت نکنیم؟ درباره‌ی دیگران، درباره‌ی گذشته‌های تلخ، درباره‌ی مسائلی که اطلاع کافی از آن نداریم

موانع و آفات گفتگو: بی برنامگی، رسانه،  روابط فامیلی زیاد، کار بیش از اندازه، کینه ها و عقده‌ها، ناامیدی از گفتگوهای پیشین، کم‌رویی، ترس از عصبانیت طرف مقابل، نداشتن خلوت، رعایت بهداشت دهان و دندان

قوانین گفتگو:حساسیت روی واژه‌ها، جمله‌ها و لحن کلام، تعیین زمانی ثابت برای گفتگو، تحکم و زور ممنوع، رعایت عدالت، خود را در معرض نقد قرار دهیم، پهیز از حساسیت زایی، استفاده از دلایل مورد قبول همسر، توجه کامل به صحبت های همسر، پرهیز از جدال، پرهیز از محاکمه، حق جویی و حق پذیری، مقدمه چینی کافی، صبر برای نتیجه گرفتن، توجه به حوصله همسر

نکات: الف) حداقل هفته‌ای یک‌بار، برنامه گفتگو داشته باشید.

ب)زمان گفتگو را به گونه‌ای مشخص کنید که احتمال تداخل آن با برنامه‌های دیگر کم باشد.

ج) ساعتی را برای گفتگو مشخص کنید که هر دو طرف از نشاط لازم برای گفتگو برخوردار باشند.

د)اگر به هر دلیلی نتوانستید در زمان مشخص شده، گفتگوی خود را انجام دهید، حتما در زمان دیگری آن را انجام دهید؛ یعنی جابجایی زمان گفتگو آری، تعطیلی آن هرگز.

ه) گفتگوهای روزمره نیاز به برنامه‌ریزی آن‌چنانی ندارد و همیشه هم باید برقرار باشد.

برگرفته از کتاب تا ساحل آرامش نوشته محسن عباسی ولدی