70

گام بیست و یکم: سرزنش ممنوع

سرزنش یا به عبارت خودمانی تر سرکوفت زدن، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند؛ بلکه موجب تشدید مشکلات پیشین یا ایجاد مشکلات جدید می‌شود.

آثار سرزنش: ارتکاب همان مورد سرزنش، مایه‌ی سرزنش خدا در دنیا و آخرت، فروزان شدن آتش لجاجت، بی‌باک شدن برای ادامه اشتباه، بی‌اثر شدن سرزنش، شعله‌ور شدن آتش کینه و دشمنی، ایجاد تردید

– بهترین عتاب ترک عتاب: اگر می‌خواهید همسرتان به جهت برخورد بدش تنبیه شود با او خوب برخورد کنید تا زشتی رفتار خود را متوجه شود.

– بدترین سرزنش: یکی از بدترین سرزنش‌ها، سرزنش به جهت امری است که بود و نبودش در دست خود شخص نیست.

– منت، نوعی سرزنش: منت سرکوفت زدن به جهت لطفی است که ما در حق او انجام داده‌ایم. یکی از دلایل منت گذاشتن آن است که کارهای خوب خود را بزرگ می‌انگاریم.

برگرفته از کتاب تا ساحل آرامش نوشته محسن عباسی ولدی