76

گام بیست و هفتم: ایجاد فرهنگ گذشت

اگر گذشت در خانواده تبدیل به یک فرهنگ نشود، پایه های آن زندگی به شدت لرزان خواهد شد. گذشت یعنی از حق چشم پوشاندن. این اشتباه است که برخی فکر می‌کنند همیشه باید حق را گرفت. نخیر، در بسیاری از موارد اختلاف، باید گذشت کرد. در فرهنگ ناب اسلامی نه تنها به ما توصیه می‌کنند چشمتان را بر بدی‌های طرف مقابل ببندید، بلکه سفارش می‌کنند بدی‌ها را به وسیله‌ی خوبی‌ها پاسخ دهید. یکی از آفات بزرگ زندگی مشترک کینه‌هایی است که در زندگی مشترک به وجود می‌آید، و یکی از عوامل زدودن کینه‌ها گذشت است.

اوج هنر زن و مرد آن‌جاست که گذشت خود را بدون چشم‌داشت انجام دهد. خاصیت گذشت این است که طرف مقابل را شرمنده و در او تغییر اساسی ایجاد می‌کند تا عمل خطای خود را جبران کند.

خط قرمز گذشت لطمه به وظایف دینی است. هیچ کس حق ندارد به جهت ملاحظه‌ی هیچ کسی از وظایف دینی خود بگذرد.

برگرفته ازکتاب تا ساحل آرامش نوشته محسن عباسی ولدی