56

گام بیست و هشتم: مشاوره پشتیبانی مطمئن

مشاوره، مشارکت یک یا چند عقل دیگر برای یافتن راه صحیح است. عیب ما این است که در تمام امور دیگر زندگی مشاوره را به عنوان یک اصل پذیرفته‌ایم؛ اما در خود زندگی این‌گونه نیستیم. اول باید تلاش کنیم با مطالعه و گفتگو با اهل فن، قواعد زندگی مشترک را بیاموزیم، سپس در مواردی که به مشکل برخورده و توان حلش را نداشتیم به مشاور رجوع کنیم. یکی از اصلی‌ترین پشتوانه‌ها در زندگی مشترک مشاوره است.

ویژگی‌‌های مشاور

الف) عاقل: سخنان و راه‌کارهایی که مشاور برای حل مشکل ارائه می‌دهد، باید برخاسته از تدابیر منطقی و عاقلانه باشد.

ب) خداترس: مشاور در صورتی می‌تواند آنچه را حق است بگوید که از خدا بترسد.

ج) صاحب‌نظر: بسیاری از افرادی که طرف مشاور جوانان قرار می‌گیرند، شکست‌ها و پیروزی‌های اطرافیان خود را به عنوان قانون و قاعده‌ی زندگی به دوستان و اطرافیان خود ارائه می‌دهند

د) خیرخواه و دل‌سوز: حب و بغض‌ها نباید در مشاوره دخالت داد

ه) مقید به دین: تقید به دین یکی از ویژگی‌های اصلی مشاور است. بدون آشنایی و توجه به دین نمی‌توان انسان‌ها را در مسیر صحیح زندگی پیش برد. تاکید  می‌کنم آشنایی به دین و اعتقاد به آن، دو عنصر اساسی در وجود یک مشاور است.

ح) رازدار: باید خیالمان آسوده باشد که او این سخنان را به رسم امانت در نزد خود نگاه می‌دارد.

ر) حلیم: مشاوره نیازمند به حوصله‌ی فراوانی است. باید به خوبی و با حوصله مشکلات دیگران را بشنود.

ز) باتجربه

ژ) دوراندیش: انسان سطحی‌نگر فقط امروز را می‌بیند و توانایی دیدن آینده را ندارد؛در حالی‌که در مشاوره باید به عاقبت کارها اندیشید.

و) شجاع

ی) دور از بخل و حرص: انسان بخیل به دنیا نگاه مادی داشته و تمامدنیا را با پول و مادیات می‌سنجد.

نکات مشاوره

اول) مشاور را امین خود بدانید و تمام مسائلی را که در میان شما و همسرتان گذشته، بدون کم‌و‌کاست بیان کنید.

دوم) مشاوره‌ها وقتی نتیجه‌ای زود‌هنگام و مفید می‌دهد که هر دو طرف به نزد مشاور بروند.

سوم) حل مشکلات خانوادگی در مواردی نیازمند گذر زمان است، پس به دستورات مشاور عمل کنید و مشاورتان را اگر درست انتخاب کرده‌اید زود عوض نکنید.

چهارم) وقتی با همسرتان نزد مشاور می‌روید در نوع سخن گفتنتان دقت کنید مبادا غرور او را در نزد مشاور خرد کنید.

پنجم) اگر مشاورمان را درست انتخاب کردیم از همان اول با خود شرط کنیم که به راهنمایی‌های او عمل کنیم.

ششم) خودرای بودن، سست‌اندیشی و سطحی فکر کردن،دم دمی مزاج بودن و لجاجت از آفات مشاوره است. خودرای اگر مشورت هم کند، در پایان به حرف کسی عمل می‌کند که مطابق میل او نظر داده باشد. قبل از مشاوره از  خداوند طلب خیر کنیم تا خداوند مشاور صالحی را در مقابلمان گذاشته و آنچه را که به صلاحمان است بر زبانش جاری کند.

برگرفته از کتاب تا ساحل آرامش نوشته محسن عباسی ولدی