54

گام بیستم: شاکر بودن و پرهیز اکید از مقایسه

یکی از آفات بسیار خطرناک زندگی مشترک، مقایسه است؛ یعنی یکی از دو طرف، همسر خود را با همسر دیگری مقایسه کند. برخی بدون اینکه بخواهند، در گفتگوهای خود همسرشان را به ورطه مقایسه می‌کشانند؛ مثلا در نزد شوهرشان از مرد دیگری تعریف و یا در مقابل زنشان از زن دیگری تمجید می‌کنند. این ها بدون آن که بخواهند، به همسرشان می‌فهمانند که او مزیتی دارد که تو نداری و این هم یعنی مقایسه.

برای اینکه بتوان قضاوت خوبی درباره‌ی هرکسی ، به ویژه همسر داشت، باید اول همه‌ی خوبی‌ها و بدی‌ها را دید. دوم همه را به اندازه واقعی‌شان دید. وقتی خوبی‌ها و بدی‌ها دیده شد، باید در مقابل خوبی‌ها شکر کرد هم شکر خدا و هم تشکر از همسر به جهت داشتن این خوبی‌ها. در برابر بدی‌ها هم باید تا جایی‌که می‌توان با حسن‌ظن پیش رفت. صفت عصبانیت را به بهترین وجه ممکن توجیه کنیم و اگر واقعا صفات بد همسرمان را نمی‌توان طوری توجیه کرد که زشتی آن کم‌رنگ شود آن را  به عنوان واقعیتی در کنار تمام خوبی‌های همسرمان بپذیریم. عیب‌های خودمان را بیاد آوریم.

برگرفته از کتاب تا ساحل آرامش نوشته محسن عباسی ولدی