هفت نکته ی کلیدی در انتخاب همسر
انتخاب خویش قبل از انتخاب همسر
انتخاب هدف زندگی
انتخاب مسیر زندگی
انتخاب آنچه بهانه نفس کشیدن ماست.

گزینش معیارها، متناسب با انتخاب خویش؛ قبل از انتخاب همسر
برای محک طرف مقابل باید معیار داشته باشیم.بسیاری از جوانان معیارهایی که بتواند ملاک سنجش مطمئنی باشند، ندارند و به همین دلیل خیلی زود تحت تاثیر معیارهای دهان‌پرکن، عرفی و سطحی قرار می ‌گیرند. برای رسیدن به معیارهایی که بتواند سنگ محک مطمئنی برای انتخاب باشد به قواعد زیر دقت کنید.

الف)جزئی کردن معیارها
در بسیاری مواقع اصل معیارها با هم مشترک است ولی تفسیر هرکدام از طرفین درباره‌ی معیارها متفاوت از دیگری است. داشتن معیار کلی با نداشتن معیار تفاوت چندانی ندارد، باید تفسیر شما از معیارهایتان کاملا مشخص شود.

ب)واقعی کردن معیارها
معیارها را نباید خیلی ایده‌آل فرض کرد نه چندان ایده ال معنوی و نه چندان ایده‌آل مادی، البته نه اینکه قید ایده‌آل معنوی را بزنید بلکه باید بگونه ای معیارها را انتخاب کرد که با واقعیت افرادی که در معرض انتخاب ما هستند و با واقعیت خودمان تناسب داشته باشد. خودمان را هم محک بزنیم که آیا در حد و اندازه‌ی این معیارها هستیم؟

ج)درجه بندی معیارها، متناسب با انتخاب خویش
معیارها باید دو درجه داشته باشد، معیارهای درجه یک و معیارهای درجه دو
معیارهای درجه یک معیارهایی هستند که حتی اگر یکی از آنها در طرف مقابل بود به راحتی و خیلی محکم می گویید نه، و آن‌هایی هستند که اگر نباشند ما نمیتوانیم به آنچه در زندگی به عنوان هدف انتخاب کرده ایم برسیم.
معیارهای درجه دو معیارهایی است که می‌شود در آن‌ها تساهل و تسامح کرد و اگر یک یا چند تا از آن‌ها نبود اشکالی ایجاد نمی‌گردد، نام دیگر این معیارها را می‌توان معیارهای ترجیحی گذاشت.

د)حذف معیارهای متناسب با روحیه ی اشتباه تا حد ممکن
بعضی از معیارها متناسب با روحیه‌های اشتباه شکل می‌گیرد، تاحد امکان باید آن روحیه‌ی اشتباه را اصلاح کرد تا در پی آن معیارهای اشتباه هم حذف شود.
برخی «آنچه باید باشد» را به عنوان معیار در نظر می‌گیرند، درحالیکه «آنچه هست» را باید به عنوان معیار قرار داد.
برای مثال بعضی شعار می‌دهند که قیافه یعنی چه؟ اصلا قیافه طرف برای ما مهم نیست اصل ایمان و اعتقاد است و… واقعی فکر کنید و خودتان را فریب ندهید، اگر قیافه برایتان مهم است آن را به همان اندازه در نظر بگیرید نکند در هنگام تصمیم‌گیری سجاده اب بکشید و بعد از ازدواج ببینید از قیافه ی طرف خوشتان نمی‌آید و هرچه می‌خواهید به ایمانش، نماز شبش، ادبش توجه کنید قیافه اش در مقابل چشمتان می‌آید و همه چیز را پاک می‌کند.
«آنچه باید باشد» این است که نباید به قیافه تا این حد توجه شود، اما آنچه که هست چیست؟ آیا واقعا شما برای قیافه این اندازه ارزش قائل نیستید؟

ه) توجه به هر معیار به اندازه‌ی ارزشش
بعضی دختران و پسران، قیافه را آن‌قدر ارزشمند می‌دانند که مقام آن را از ایمان و صداقت هم بالاتر می‌برند، نمی‌خواهم بگویم قیافه را جزو معیارهای خود قرار ندهید، اما نباید ارزش آنرا از آنچه که هست بالاتر برد.

انتخاب بعد از تصمیم، یا تصمیم بعد از انتخاب
مقصود ما از انتخاب، حکمی است که «دل» صادر می‌کند و تصمیم هم حکم «عقل» است.
برخی از انتخاب‌ها بعد از تفکر و مشاوره و تحقیق و با در نظرگرفتن معیارهای واقع بینانه شکل می‌گیرد ما نام این نوع انتخاب را «انتخاب بعد از تصمیم» می‌گذاریم.
گفت‌و‌گوی خواستگاری
الف) سوالهایی با جوابهای توضیحی
ب) تنظیم زمان گفت‌و‌گو، به اندازه‌ی فهم معیارها و روحیه های یکدیگر
ج) تبادل احساسات ممنوع
د)پرسشهای خواستگاری
– آینده‌ی زندگی
– خانواده‌ی همسر
– مسائل اقتصادی
– مسائل شخصی
– مسائل تحصیلی،فرهنگی،سیاسی
– مسائل روحی و عاطفی
– مسائل مذهبی
تحقیق
در تحقیق باید چند نکته‌ی مهم را در نظر گرفت:
الف) شیوه ی پرسش بصورت سوالهای توضیحی باشد
ب) میدان تحقیق
– همسایه ها
– دوستان
– معلمان و استادان
– مدیریت مدرسه و دانشگاه
– هم اتاقی
– همکار
– کلانتری محله
ج) فرد تحقیق کننده
– باید پختگی و دنیا دیدگی لازم را داشته باشد.
– از روحیات و معیارهای شما به اندازه‌ی کافی اطلاع داشته باشد.
– حوصله و وقت کافی برای انجام کار داشته باشد.
د) زمان تحقیق
بهتر است «مقداری» از تحقیق قبل از خواستگاری انجام بگیرد ولی تا حد امکان بگونه ای باشد که خانواده‌ی طرف مقابل متوجه نشود.
مشاوره قبل از پاسخ
توسل
منبع :کتاب نیمه ی دیگرم-مهارتهای انتخاب همسر-جلد اول-محسن عباس ولدی