اشتغالزایی

مرکز اقتصاد مقاومتی (تولید و اشتغال)

1-شورای فکری

2-واحد پژوهش

واحد اجرایی

پروژه های در دست اقدام

فرم مشارکت در کارآفرینی و اشتغالزایی

0 + 1 = ?